Therapie

In 2013 ben ik afgestudeerd als Psychodynamisch Therapeut. Psychodyamische therapie houdt een vorm van therapie in die vele technieken vloeiend door elkaar gebruikt passend bij het moment, de client, de therapeut, de hulpvraag en het proces. Technieken die ik gebruik zijn onder anderen: regressie, innerlijk kindwerk, adem- en lichaamswerk, delenwerk, voice dialoque, assen van verandering, provocatieve therapie, de Helende reis en The Work

Ik werk met sessies van gemiddeld anderhalf tot twee uur. Het aantal sessies dat nodig is, is voor iedereen en iedere hulpvraag verschillend, maar vier tot tien sessies kun je als richtlijn beschouwen.

Therapie richt zich op de oorzaak van het probleem en zal middels herbeleven en inzicht leiden tot heling.

(Zie ook www.psychodynamica.nl)

Coaching

Psychodynamische coaching richt zich op het helder krijgen van een doel en ontdekken wat we nu kunnen doen om dat te bereiken. Ook hier maak ik gebruik van de assen van verandering, een model dat helder maakt wat we wel en niet willen en hoe daar te komen.

Ook methodes als delenwerk, voice dialoque en provocatieve coaching kunnen passen in het proces. Zo kunnen therapie en coaching ook desgewenst in elkaar overvloeien.